بسم الله الرحمن الرحیم

سازمان حج و زیارت بعنوان دستگاه نمونه

به گزارش روابط عمومی آن سازمان در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی ،عملکرد سازمان حج و زیارت در محور شاخصهای اختصاصی از سوی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به عنوان دستگاه نمونه معرفی شد. سید محمد حسینی،وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی طی لوحی از زحمات و تلاشهای ریاست و سایر همکاران…