بسم الله الرحمن الرحیم

مدارک لازم جهت نقل و انتقال اسناد حج تمتع و عمره

مدارک لازم جهت نقل و انتقال فیش حج تمتع:

۱- اصل فیش حج و تصویر آن

۲- اصل شناسنامه و کارت ملی انتقال دهنده و گیرنده و تصاویر آن

۳- اصل وکالت و گواهی حصر وراثت و تصاویر آن ( جهت فیش هایی که صاحب آن فوت نموده است)

مدارک لازم جهت نقل و انتقال فیش عمره مفرده بشرح ذیل می باشد:

۱- اصل کارت ثبت نامی عمره مفرده و  تصویر آن

۲- اصل شناسنامه و کارت ملی انتقال دهنده و گیرنده و تصاویر آن

۴- اصل شناسنامه افرادی که نسبت خویشاوندی طرفین انتقال دهنده و گیرنده از طریق آنان برای کارگزار مشخص گردد

۵- اصل وکالت و گواهی حصر وراثت و تصاویر آن ( جهت فیش هایی که صاحب آن فوت نموده است)

ضمناً حضور انتقال دهنده و انتقال گیرنده در شرکت الزامی می باشد.

 جهت انجام نقل و انتقال به آدرس خیابان هاشمی نژاد بین ۲۵ و ۲۷ شرکت خدمات زیارتی صبح صادق عرفات مراجعه نمائید.

تلفن تماس: ۳۲۲۱۳۴۳۵

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *

نام*:
رایانامه*:
وب سایت / وبلاگ:
متن نظر