بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش تصویری از خروج کاروان ۱۹۰۴۸از مجموعه قصرالشرق

IMG_۲۰۱۴۱۰۰۹_۰۸۲۹۳۷ IMG_۲۰۱۴۱۰۰۹_۰۸۲۹۵۶ IMG_۲۰۱۴۱۰۰۹_۰۸۳۰۰۴ IMG_۲۰۱۴۱۰۰۹_۰۸۳۰۱۵ IMG_۲۰۱۴۱۰۰۹_۰۸۳۰۲۱ IMG_۲۰۱۴۱۰۰۹_۰۸۳۰۲۸ IMG_۲۰۱۴۱۰۰۹_۰۸۳۰۴۱ IMG_۲۰۱۴۱۰۰۹_۰۸۳۸۰۱ IMG_۲۰۱۴۱۰۰۹_۰۸۳۸۴۴

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *

نام*:
رایانامه*:
وب سایت / وبلاگ:
متن نظر