بسم الله الرحمن الرحیم

برگزاری دومین جلسه دعای کمیل در مجموعه قصرالشرق

IMG_۲۰۱۴۰۹۲۵_۲۲۱۵۴۹ IMG_۲۰۱۴۰۹۲۵_۲۲۱۶۰۷ IMG_۲۰۱۴۰۹۲۵_۲۲۱۶۳۰ IMG_۲۰۱۴۰۹۲۵_۲۲۱۷۰۹ IMG_۲۰۱۴۰۹۲۵_۲۲۲۰۱۷ IMG_۲۰۱۴۰۹۲۵_۲۲۲۰۳۶ IMG_۲۰۱۴۰۹۲۵_۲۲۵۴۰۴ IMG_۲۰۱۴۰۹۲۵_۲۲۵۴۴۴ IMG_۲۰۱۴۰۹۲۵_۲۲۵۵۱۹ IMG_۲۰۱۴۰۹۲۵_۲۲۵۶۴۷ IMG_۲۰۱۴۰۹۲۵_۲۳۰۰۱۶ IMG_۲۰۱۴۰۹۲۵_۲۳۰۰۳۱ IMG_۲۰۱۴۰۹۲۵_۲۳۰۲۲۷ IMG_۲۰۱۴۰۹۲۵_۲۳۰۵۱۲ IMG_۲۰۱۴۰۹۲۵_۲۳۱۱۵۱

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *

نام*:
رایانامه*:
وب سایت / وبلاگ:
متن نظر