بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش عملکرد مدیریت حج و زیارت استان خراسان رضوی

مسعود مجردی مدیر حج وزیارت استان خراسان رضوی در خصوص عملیات حج امسال چنین گفت:۱-کلیه تمهیدات لازم در خصوص برنامه پروازی ،اسکان در مکه و مدینه،بهداشت ،تغذیه و حمل و نقل زائرین، مشاعر و سایر امور مرتبط زائردر کشور عربستان صورت گرفته است. لازم بتوضیح است در سالجاری کلیه حجاج اعزامی از استان خراسان رضوی از لباس متحد الشکل و ساک همراه یکسان استفاده می کنند و یک نفر پزشک عمومی در تمام طول مدت سفر و قبل از سفر زائرین را از نظر جسمی تحت نظر دارد. ۲-در حج سالجاری ۸۵۱۹ نفرزائر وعوامل در قالب ۵۳ کاروان از خراسان رضوی اعزام خواهند شد. ۳-کلیه دارندگان اسناد بانک ملی ثبت نام شده تا ۱۰/۶/۸۴ در استان برای ثبت نام در کاروانهای حج سالجاری فراخوان شده اند. ۴- اعزام زائرین از استان از ۲۰مهرماه آغاز و مدت ۳۰ الی۳۶ روز بطول خواهد انجامید. ۵- طول سفر در حج سالجاری بین ۳۰تا ۳۶ روز تعریف شده است. ۶-کلیه حجاج خراسان رضوی در سالجاریمدینه بعد هستند. و ۲ کاروان تخصیصی به استان که زائرین لیست انتظار را تشکیل می دهند، مدینه قبل خواهند بود. ۷-پروازهای حج استان توسط شرکت هواپیمایی ماهان صورت خواهد گرفت. ۸- مجموعاً ، تعداد۱۰۰۴۹ نفر زائر از فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد اعزام خواهند شد. که تعداد۶ کاروان(۸۶۶نفر) ازخراسان جنوبی و۴ کاروان (۶۶۴نفر) از خراسان شمالی و ۵۳ کاروان(۸۵۱۹ نفر) از خراسان رضوی را شامل خواهند شد. مجردی در ادامه افزود در زمینه عمره مفرده گذشته اقدامات انجام شده به شرح زیر است:

۱-اعزام زائرین از۱۲/۱۱/۹۰ آغاز و در ۲۸/۴/۹۱ پایان پذیرفت.

۲-در عمره گذشته تعداد۸۷۱۸۰ نفر از استان به عمره مفرده اعزام شدند. ۳-اعزام معتمرین استان در قالب ۶۰۷ گروه و ۲۳۵ پرواز صورت پذیرفت.

۴-تعداد زائر اعزامی خراسان شمالی۷۶۹۳ نفر بوده که کلیه زائرین از فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد اعزام شده اند

۵- استان خراسان رضوی در عمره ۹۱-۹۰ تا اولویت ۲۶۰ فراخوان نموده است.

۶-در مجموع تعداد۹۵۸۸۸زائر از استهای خراسان رضوی،شمالی و جنوبی درعمره گذشته از فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد اعزام شده اند.

۷-وضعیت فیش های بانک ملی عمره تا۵/۱/۸۶ و ماقبل آن با آغاز عملیات عمره بعدی و وصول بخشنامه مربوط در اینخصوص از سوی سازمان مشخص خواهد گردید.

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *

نام*:
رایانامه*:
وب سایت / وبلاگ:
متن نظر