بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش تصویری از ورود کاروان ١١٠٣۶ بمدیریت حاج آقای فخاری به مجموعه الزائر

کاروان ١١٠٣۶ در روز پنج شنبه مورخ ٩۶/۵/١٩ ساعت ٢ بامداد وارد مجموعه الزائر گردیدند و مورد استقبال مدیر و عوامل مجموعه قرار گرفتند.
Image-3 Image-4 Image-1 Image-2