بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش تصویری از سخنرانی مدیر مجموعه الزائر در جلسه کاروان ۱۹۳۸۳

مدیر مجموعه الزائر مکه مکرمه به همراه برخی از عوامل  مجموعه در روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۲۲ ساعت ۱۷ در جلسه کاروان ۱۹۳۸۳ بمدیریت حاج آقای عظیمی حضور یافتند. ایشان مطالبی را در خصوص چگونگی شکل گیری مجموعه های حج بیان نمودند و ضمن ایراد مسائلی در خصوص هتل الزائر، نقاط قوت و ضعف این هتل را متذکر شدند و مطالبی را که زائرین محترم بایستی بیشتر مورد توجه قرار دهند عنوان نمودند.

photo_2017-07-13_17-21-05photo_2017-07-13_17-21-12photo_2017-07-13_22-09-08photo_2017-07-13_22-09-24