بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش تصویری از سخنرانی مدیر مجموعه الزائر در جلسه کاروان ۱۹۳۳۰

 مدیریت مجموعه الزائر به همراه برخی از عوامل مجموعه در روز شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۳۱ساعت ۲۰:۴۵در جمع زائران کاروان ۱۹۳۳۰بمدیریت حاج اقای دانش در مجتمع فرهنگی الغدیر حضور یافتند.

photo_۲۰۱۷-۰۷-۲۲_۲۱-۳۵-۲۵ photo_۲۰۱۷-۰۷-۲۲_۲۲-۰۲-۵۶ photo_۲۰۱۷-۰۷-۲۲_۲۲-۰۲-۵۷ photo_۲۰۱۷-۰۷-۲۲_۲۲-۰۳-۰۱