بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش تصویری از تزریق واکسن مننژیت در جلسه پنجم کاروان

photo_2017-07-14_20-25-09photo_2017-07-14_20-25-14photo_2017-07-14_20-25-18