بسم الله الرحمن الرحیم

ثبت نام سوریه

ردیف حرکت مبلغ(تومان)
۱ ۲ تخته زینبیه ۴۳۰۰۰۰
۲ ۴و۳ تخته زینبیه ۴۱۰۰۰۰
۳ ۲ تخته میدان مرجه ۵۳۰۰۰۰
۴ ۴و۳ تخته میدان مرجه ۵۱۰۰۰۰

توضیحات :

۱- اصل گذرنامه و فیش های هزینه سفر را ظرف مدت ۴۸ ساعت تحویل دفتر نمائید.

۲- محل اسکان در زینبیه هتل جعفری ۲ و در میدان مرجه هتل قیروان میباشد۰

۳- مبالغ فوق به حساب ۱۲۹۴۱۵۹۶۸۶ نزد بانک ملت به نام آقائی کبیر و مبلغ ۲۵۰۰۰تومان بابت خروجی ازایران به شماره حساب ۲۱۱۰۱۰۱۹۵۰۰۰۷نزد بانک ملی بنام دارایی ومبلغ ۳۵۰۰۰تومان بابت خروجی سوریه به شماره حساب ۸۶/ ۸۵۱۷۴۸۴نزد بانک ملت بنام شرکت مرکزی دفاترخدمات زیارتی واریزنمائید .

آدرس : خیابان هاشمی نژاد – بین ۲۵ و ۲۷

تلفن تماس : ۲۲۱۳۴۳۵

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *

نام*:
رایانامه*:
وب سایت / وبلاگ:
متن نظر