بسم الله الرحمن الرحیم

بازدید مدیریت محترم حج و زیارت خراسان رضوی و هیئت همراه از سیر مراحل ثبت نام زائرین

DSC04848 photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۴_۲۲-۱۳-۳۰ photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۴_۲۲-۱۶-۱۲ photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۴_۲۲-۱۷-۲۶